Női misztikusok élete

A misztikus csodák, karizmatikus jógagyakorlás példájaként 3 női személyiséget  emelnék ki, akik meghatározó szerepet gyakoroltak és gyakorolnak a mai napig írásaikkal a jógagyakorlókra, a  spirituális útkeresőkre.

Sok erőt és példát meríthetünk olyan nők életéből, akik megvalósították a jógát, tehát egy élő kapcsolatot alakítottak ki Istennel. A női keresztény misztikusokban, illetve a hindu jógikban, jóginikben több közös spirituális megélés fedezhető fel, több gyakorlati pont, illetve megélt tapasztalat sok esetben hasonlóságot mutat.

Mirra Alfassa élete

1878-ban született Párizsban. Művész és filozófus. Kétszer ment férjhez, elvált, 1920-tól Pondicherry-ben élt Aurobindo filozófiai társaként. Több száz oldalon keresztül tárgyalja filozófiáját (Kérdések és válaszok címmel), melyet spirituális nevén (Mother) publikált, emellett segítette tanítványait, festett, verseket írt. 1968-ban alapította Auroville-t, ami az egyik legismertebb spirituális központ Indiában, ahol megújuló energiaforrásokat használnak, és ökológiai gazdálkodást folytatnak. 1973-ban hagyta el testét.[1]

Aurobindoval együtt létrehozták az Integrál Jógát, ami egy új irányzat, a fő jógairányzatokból és tudatfeletti állapotok személyes tapasztalásaikból merítik hozzá a tudásanyagot.[2] Lényege, hogy a lélek  törekvésen, fejlődésén van a hangsúly. Célja az isteni minőségnek a lehozatala a mindennapi életbe, az anyag világába. Lelki evolúció kiteljesedésének lehetőségét vázolták fel, ahol a tudat, a lélek egy része fejlődik.

Filozófiáját ezzel az idézettel tudom bemutatni:

„Önmagad tökéletesítése felé tett első lépés, hogy tudatossá válj magadról, lényed különböző részeiről és azok tevékenységéről. Meg kell tudni különböztetni egymástól ezeket a részeket, hogy egyértelműen tudatossá válhass azon mozgások eredetéről, amelyek bekövetkeznek benned, valamit a sok impulzusról, reakcióról, és összeütköző akaratról, amelyek a tetteidet hajtják.”[3]

Ánanadámayi Má

1896. április 30-án született Bengálban, gyerekkorától misztikus tapasztalatai voltak. Édesapja Visnu-hívő, templomi recitálóként tevékenykedett. Házasságát férjével cölibátusban élte, férje gurujának fogadta őt. 1982. augusztus 27-én hagyta el a testét.

Paramahansa Jogananda így ír a „Boldogságtól Sugárzó Anyáról”:” Sok olyan emberrel találkoztam már Indiában, aki megvalósította önmagában Istent, mégsem láttam ilyen magasztos női szentet. Szelíd arcán leírhatatlan öröm tündökölt, ezért is nevezték Üdvösséggel Teljes Anyának.”[4]

„- Kevés történt velem, atya – mentegetőzve széttárta kecses kezeit. – Tudatom soha nem azonosul ezzel az átmenteti testtel. Mielőtt a földre születtem volna atya, ugyanaz voltam. (…) Most itt, atya, a színed előtt ugyanaz vagyok. És mindörökké az is maradok, noha a teremtés tánca megváltozik körülöttem az öröklét csarnokában.”[5]

Avilai Szent Teréz

1515. március 28-án született Spanyolországban. A Kármelita rend római katolikus szerzetesnője. 1582. október 4-én hagyta el testét.

Misztikus tapasztalata bizonyos értelemben megfeleltethető a védikus irodalomban találhatóakkal. Írásai fennmaradtak, amikben részletesen megosztja tapasztalatait nővéreivel.

Írásaiban többek között az olvasható, hogy Kegyelem folytán érhető el a személyes kapcsolat Istennel. A lelket egy várkastélyhoz hasonlítja, ahol 7 lakás van, a legbelső már azonos az Teremtő tisztaságával. Az előtte lévő lakásokban viszont sokfelé próbatétel, nehézség van. Ezen a fejlődési úton járva mélyül Istennel a kapcsolat, illetve kap az egyén egyre több kegyelmet, erőt, hitet, megértést és bizonyosságot.

Az elragadtatott állapot meghatározó volt Avilai Szent Teréz életében, mind misztikus képességek, gyógyulások terén, mind azt az őszinte hitet, bizonyosságot, és szeretetet, ami áthatja írásait.

Összegzés:

Írásaikból, életútjukból sok erőt is inspirációt meríthetünk még a XXI. században is. Nemcsak azáltal, hogy gyakorlati útmutatót hagytak ránk az Istenhez vezető úton, hanem azáltal is, ahogy, amilyen módon, az akadályokon keresztülmentek. Irányt mutat a tekintetben, hogy az érzéseknek milyen magas minőségét  lehet megélni.

Ha ezeket a gondolatokat aprópénzre szeretnénk váltani a XXI. században, én azt látom, hogy a női jógában nagyon nagy szerepe van a személyre szabott gyakorlásnak, annak, hogy a személyes életünkkel, bioritmusunkkal összeegyeztethető legyen a gyakorlás.

[1] Mirra Alfassa élete forrás: https://www.auroville.org/contents/533.

[3] Aurobindo,(Sri): Személyiségeink-egók, (h)arcok, álarcok. Gyakorlati jóga pszichológia. Danvantara Kiadó, Budapest, 2013.

[4] Paramahansa, Jogananda: Egy jógi önéletrajza. Filosz Kiadó. Budapest, 2013.

[5] Paramahansa, Jogananda: Egy jógi önéletrajza. Filosz Kiadó. Budapest, 2013