A jóga indiai gyökerű komplex, filozófiai-teológiai irányzat, melynek egy részét jelentik a jógagyakorlatok, azaz az ászanák.  Nyugaton a jógagyakorlatokat vallástól mentesen az egészségügyi hatásaira fókuszálva is gyakorolják, még hazájában inkább a tradíción belüli gyakorlás a jellemző.

A jóga szó kapcsolatot jelent, kapcsolódás a felsőbb Énhez, Istenhez. A jógairányzatok egyet értenek abban, hogy minden élőlényben örök és halhatatlan lélek lakik.

A jóga fő irányzatai:

Karma-yoga: Önzetlen tettek végzése az Istennek ajánlva vagy az emberiség szolgálatába állítva.

Jñāna-yoga: Szentírások tanulmányozása által transzcendentális tudásra törekszik szert tenni, és ezt a tudást az önmegvalósítás folyamatának szentelni. Az anyagi világból való végső felszabadulás a célja.

Bhakti-yoga: Célja az istenszeretet felébresztése az odaadó szolgálat által. Továbbá elérendő szándéka Istennel személyes kapcsolat kialakítása, pontosabban erre a kapcsolatra az újbóli emlékezés, amit szabályozott gyakorlatot által (mantra-meditáció) érhet el az egyén. 

Patañjali által összefoglal technikai rendszert aṣṭāṅga-yogának neveznek. Rendszerét több iskola elfogadja és használja. Az önmegvalósítás technikáját tárgyalja, amit nyolc lépcsőfok megvalósításával érhet el a gyakorló. A végső cél a felszabadulás az anyagi világból, amit az egymásra épülő, betartandó és követendő gyakorlási szinteken keresztül érhet el a yogī. A nyolc lépcsőfokú szint a következő részekből áll:

1erkölcsi fegyelemmel kapcsolatos tiltások (yama)

– erőszaknélküliség (ahiṁsā)

– igazmondás (satya)

– a lopás tilalma (asteya)

– szexuális önmegtartóztatás (brahmacarya)

– birtoklástól való mentesség (aparigrahāḥ)

2. erkölcsi szabályok (niyama)

– tisztaság (śauca)

-megelégedettség (saṁtoṣa)

-vezeklés (tapaḥ)

– az Önvaló szentírásokon keresztül történő tanulmányozása (svādhyāya)

– Isten iránti odaadás (īśvara-praṇidhāna)

3. ülő-, illetve testhelyzetek (āsana)

4. lézgésszabályozás (prāṇāyāma)

5. az érzékszervek működésének visszavonása és a figyelem befelé való irányítása (pratyāhāra)

6. koncentráció (dhāraṇā)

7. meditáció (dhyāna)

8. teljes lelki elmerülés (samādhi)[1]

Forrás:  Gaura Kṛṣṇa, Dāsa (Tóth-Soma, László): Bevezetés a meditáció elméletébe és gyakorlatába